Kdo je soudní znalec ?

Soudní znalec je fyzická osoba jmenovaná městským nebo krajským soudem soudním znalcem pro určitý obor kvalifikací podle ust. §3 zák. č. 36/1967 Sb. ze dne 6. dubna 1967 o znalcích z tlumočnících a jeho činnost upravuje prováděcí vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 34/1967 Sb.  Své odpovědnosti se ujímá složením znaleckého slibu.  Soudní znalec je oprávněn zhotovovat znalecké posudky v oboru, ve kterém byl jmenován.  Seznam soudních znalců je k nahlédnutí na www.justice.cz .

Znalecký posudek je oceněním ceny/hodnoty předmětu znaleckého posudku,  odborným stanoviskem v rámci oborů, ve kterých byl soudní znalec jmenován.  Znalecký posudek je vyžadován jednak soudy, jednak fyzickými nebo právnickými osobami k doložení skutečností v předmětném jednání.

Znalecký posudek je vhodný prostředek, jak doložit:

– skutečnosti, zejména ověření správnosti důvodů vedoucích k organizaci výběrových řízení bez uveřejnění

– skutečnosti, zejména ověření ceny obvyklé nebo účelnosti vynaložených investic při žádostech nebo uzavírání projektů dotovaných z veřejných prostředků jako jsou např. evropské dotace

– soulad se zákonnými podmínkami při uplatnění dvojnásobných odpisů ze základu daně u projektů vědy, výzkumu a vývoje

– hodnotu majetku, zejména ve vlastnictví veřejných institucí, před chystaným prodejem takového majetku

Continue Reading

Soudní znalec

 

 

 

 

 

 

 

soudní znalec  Ing. Michael TREZZI, CSc

Člen Komory soudních znalců ČR

.

 

 

 

IČ 148 94 998

jmenován Měststkým soudem v Praze znalcem z oborů:

  • ekonomika – ceny a odhady v kybernetice a výpočetní technice
  • kybernetika – výpočetní technika – informační systémy, inteligentní systémy a sítě, počítačová grafika a multimédia, digitální zpracování obrazu
  • spoje
  • elektronika
  • elektrotechnika – automatizace
    .

Znalecké posudky zpracovává v jazyce českém a anglickém.

Další certifikáty a kvalifikace:

znaleckeposudky@znaleckeposudky.org

+420 737-211-555