Dotace z veřejných prostředků (českých i evropských)

Oblast dotovaných programů ať již z Evropských fondů či z jiných veřejných prostředků je pod velmi pečlivým dohledem s cílem zamezit zneužívání těchto prostředků.  Znalecký posudek je optimální cestou jak prokázat účelnost vynaložených prostředků,  jejich využití v souladu se schváleným účelem včetně doložení souladu s obvyklými cenami na trhu.

Znalecký posudek je obvykle vyžadován k doložení účelnosti prostředků, o které se žádá, i k doložení, že všechny prvky projektu včetně služeb, byly dodány za obvyklé ceny.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně dotací z veřejných prostředků, podmínek  uplatnění, apod se prosím zcela nezávazně obraťte se na  znaleckeposudky@znaleckeposudky.org

Viz rovněž  – Zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách.