REFERENCE

 • Allianz Pojišťovna
 • Advokátní kanceláře:
 • – Rowan Legal
 • – Velíšek a Podpěra
 • – Vovsík, Rösch, Kocina a spol.
 • Autocont
 • BDO Tax
 • BDO Appraisal Services
 • Česká pošta
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • Český telekomunikační úřad
 • ČVUT
 • Dopravní podnik hl.m. Prahy
 • Eltodo
 • Gist
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
 • Kapsch
 • Lagermax
 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Magistrát města České Budějovice
 • Magistrát města Otrokovice
 • Magistrát města Plzně
 • Městská policie Brno
 • Městská policie Zlín
 • Ministerstvo obrany ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Okresní soud Bruntál
 • Plzeňské městské dopravní podniky
 • Policejní prezídium České republiky
 • Policie České republiky
 • Raiffeisenbank
 • Ředitelství silnic a dálnic
 • Soudy:
 • – Městský soud Praha
 • – Obvodní soud pro Prahu 4
 • – Obvodní soud pro Prahu 10
 • – Okresní soud Bruntál
 • – Okresní soud Opava
 • – Okresní soud Plzeň město
 • Státní tiskárna cenin
 • Technická správa komunikací hl.m. Prahy
 • Telefonica O2
 • Triton
 • Úřad práce – Generální ředitelství
 • Západočeská univerzita
 • Zlínský kraj