Veřejné zakázky s použitím jednacího řízení bez uveřejnění

Veřejná výběrová řízení podle zákona č.134/2016 Sb. §23 v aktuálním znění, kde se jedná o podmínkách použití jednacího řízení bez uveřejnění, jsou předmětem splnění zákonných podmínek a posouzení argumentů zadavatele nebo účastníka veřejného výběrového řízení.  V mnohých případech se jedná o zcela validní argumenty, kdy veřejné výběrové řízení bez uveřejnění je jediným možným způsobem realizace veřejného výběrového řízení pro technické, autorskoprávní či patentové nebo jiné relevantních  důvody v souladu se zákonem.  Znalecký posudek je v podobných případech nutno vypracovat s ohledem na možnost jeho projednávání na Úřadu pro hospodářskou soutěž ÚHOS.

Znalecký posudek znaleckeposudky.org je validním prostředkem prokázání takových důvodů, v ideálním případě ještě dříve, než je takový subjekt dotazován po dokázání svých argumentů a v případě pochybení odhaleného po provedení výběrového řízení, může být  eventuálně vystaven i riziku postihu.

znaleckeposudky.org pro klienty připravují analýzu stavu, výběr a validaci existujících důvodů z pohledu zákona o veřejných zakázkách a jejich případné ověření znaleckým posudkem.   V případě jakýchkoliv dotazů ohledně veřejného výběrového řízení bez uveřejnění, podmínek jeho uplatnění, apod se prosím zcela nezávazně obraťte se na znaleckeposudky@znaleckeposudky.org

Oponentní posudky pro veřejné zakázky podle vládní novely zákona o veřejných zakázkách.

Viz rovněž  – Zákon č. 134/2016 o veřejných zakázkách.